March Mass / மார்ச் மாதத் திருப்பலி

March Mass / மார்ச் மாதத் திருப்பலி

மார்ச் மாதம் புனித சூசையப்பர் மாதம். தமிழ் திருப்பலி மார்ச் 19, மூன்றாம் ஞாயிறு அன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறும்.  இடம்: லூர்து அன்னை ஆலயம், அபெக்ஸ்.