• தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும் 3-ஆம் ஞாயிறு

    We will be celebrating Tamil Mass every third Sunday of the Month at 6 PM at the Holy Cross Catholic Church, 2438 S Alston Ave, Durham, NC 27713.

    தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும்  3-ஆம் ஞாயிறு
  • Monthly Tamil Mass

    Monthly Tamil Mass every 3rd Sunday at the Holy Cross Catholic Church, 2438 S Alston Ave, Durham, NC 27713.

    Monthly Tamil Mass

Bible Quote of the Month

"இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள் இலவசமாய்க் கொடுங்கள்'' // "Freely you have received; freely give"
மத்தேயு 10:8 // Matthew 10:8

Latest news

Lenten Retreat 2024

Lenten Retreat 2024

The RTPTCA Lenten Retreat 2024 was held on the 9th of March 2024, at Holy Cross Catholic Church, Durham. It was conducted by Rev. Fr. […]

Read More

புனித தேவசகாயம் பிள்ளை

தமிழகத்தின் முதல் புனிதரான தேவசகாயம் பிள்ளை அவர்கள் சனவரி  மாதம் 14-ம் தேதி,1752-ம் ஆண்டு  பிறந்தார்.  அவரின் பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் வகையில் அவரின் வாழ்க்கை வரலாறையும், செபத்தையும் சனவரி 21, 2024 தமிழ் […]

Read More

RTP Tamil Catholic Picnic – 2023

Penned By : Caroline Patrick On April 29,2023, RTP Tamil Catholic group gathered at Harris Lake County Park in New Hill.  Right from the beginning, […]

Read More

Events

அன்னை வேளாங்கண்ணி திருவிழா திருப்பலி

Holy cross catholic church, 2438 S Alston Avenue, Durham, NC -27713 August 20, 2023 4:00 pm

தமிழில் திருப்பலி

Holy cross catholic church, Durham 2438 S Alston Ave, Durham, NC 27713 April 16, 2023 5:00 pm

Lenten Retreat in Tamil

Holy cross catholic church, Durham 2438 S Alston Ave, Durham, NC 27713 March 25, 2023 8:45 am

RTPTCA Christmas mass and Celeberation

Holy Cross Catholic Church, 2438 S Alston Ave, Durham, NC 27713 December 18, 2022 4:00 pm

Our Services

Holy Mass and Spiritual Services

Holy Mass and Spiritual Services

We celebrate Holy Mass in Tamil, every 3rd Sunday of the Month. Our usual location is Holy Cross Catholic Church, 2438 S Alston Ave, Durham, […]

Read More
Charity

Charity

One of the purposes of the RTP Tamil Catholic Association is to take up charitable causes and help people in need. Through the generous donations […]

Read More
Community

Community

Our mission is to bring families together and help them grow as a Tamil Catholic Community. We are driven by our member’s shared values of […]

Read More