• தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும் 3-ஆம் ஞாயிறு

    Due to the state of the emergency we are having virtual Tamil Mass. Our next virtual Tamil mass will be on April 18,2021 Sunday at 6:00 PM.

    தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும்  3-ஆம் ஞாயிறு
  • Monthly Tamil Mass

    Monthly Tamil Mass every 3rd Sunday at Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC.

    Monthly Tamil Mass

Bible Quote of the Month

"இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள் இலவசமாய்க் கொடுங்கள்'' // "Freely you have received; freely give"
மத்தேயு 10:8 // Matthew 10:8

Latest news

2020 Annual Newsletter

இந்த 2020 எல்லோருக்கும் ஒரு சவாலாக அமைந்த வருடம். இந்த கடினமான வருடத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை, தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். இதை முன்னெடுத்து நிறைவேற்றிய அந்தோணி அவர்களுக்கு பாராட்டுகள். இந்த நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நன்றிகளும், […]

Read More

RTPTCA Mask Sewing Project

During the COVID-19 pandemic, RTPTCA helped the needy in our community by sewing masks. Our community donated 1,000 masks to the less privileged. RTPTCA has […]

Read More

Events

February Monthly Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 February 16, 2020 6:30 pm

Annual General Body Meeting

St Andrew's Catholic Church,Fellowship Hall,3008 Old Raleigh Rd, Apex, NC 27502 February 2, 2020 5:00 pm

January 2020 Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 January 19, 2020 6:30 pm

தமிழ் திருப்பலி, கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டம்

Twin lakes club house, 1002 Lake Grove Blvd, Cary, NC 27519 December 22, 2019 3:00 pm

Our Services

Holy Mass and Spiritual Services

Holy Mass and Spiritual Services

We celebrate Holy Mass in Tamil, every 3rd Sunday of the Month. Our usual location is Lourdes Matha Syro-Malabar Catholic Churchm 1400 Vision Dr, Apex, […]

Read More
Charity

Charity

One of the purposes of the RTP Tamil Catholic Association is to take up charitable causes and help people in need. Through the generous donations […]

Read More
Community

Community

Our mission is to bring families together and help them grow as a Tamil Catholic Community. We are driven by our member’s shared values of […]

Read More