• தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும் 3-ஆம் ஞாயிறு

    Due to the state of the emergency we are having virtual Tamil Mass. Our next virtual Tamil mass June 21, 2019 Sunday at 6 PM.

    தமிழ் திருப்பலி ஒவ்வொரு மாதமும்  3-ஆம் ஞாயிறு
  • Monthly Tamil Mass

    Monthly Tamil Mass every 3rd Sunday at Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC.

    Monthly Tamil Mass

Bible Quote of the Month

"இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள் இலவசமாய்க் கொடுங்கள்'' // "Freely you have received; freely give"
மத்தேயு 10:8 // Matthew 10:8

Latest news

Fourth Annual General Body Meeting

Fourth Annual General Body Meeting

                                                                                         ஆக்கம் : ராஜி ஆதர்ஷ் RTPTCA யின் 4 வது வருடாந்திர அனைத்து  உறுப்பினர்கள் பொது கூட்டம்,2-பிப்ரவரி,2020  அன்று  St.Andrew’s Church,Fellowship Hall-ல் சிறப்பாக நடைப்பெற்றது. சங்க உறுப்பினர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். […]

Read More
Year Book – 2019

Year Book – 2019

2019 நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. உறுப்பினர்களின் கவிதை, கட்டுரை, கலைகளின் தொகுப்பு .

Read More
RTP Tamil Catholic Community Donates to St.Jude Children’s Research Hospital and MANASU Charity

RTP Tamil Catholic Community Donates to St.Jude Children’s Research Hospital and MANASU Charity

In line with it’s Charity objective, every year, the RTP Tamil Catholic Association does a fund raiser during the Christmas season. The fund raising is […]

Read More

Events

February Monthly Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 February 16, 2020 6:30 pm

Annual General Body Meeting

St Andrew's Catholic Church,Fellowship Hall,3008 Old Raleigh Rd, Apex, NC 27502 February 2, 2020 5:00 pm

January 2020 Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 January 19, 2020 6:30 pm

Our Services

Holy Mass and Spiritual Services

Holy Mass and Spiritual Services

We celebrate Holy Mass in Tamil, every 3rd Sunday of the Month. Our usual location is Lourdes Matha Syro-Malabar Catholic Churchm 1400 Vision Dr, Apex, […]

Read More
Charity

Charity

One of the purposes of the RTP Tamil Catholic Association is to take up charitable causes and help people in need. Through the generous donations […]

Read More
Community

Community

Our mission is to bring families together and help them grow as a Tamil Catholic Community. We are driven by our member’s shared values of […]

Read More