அன்னை வேளாங்கண்ணி திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி

அன்னை வேளாங்கண்ணி திருவிழா சிறப்பு திருப்பலி

9:00 AM – Gathering and Greeting
9:15 AM – Blessing of Water ( Fr. Arul Yagappan)
9:15 AM – Blessing of Statue and Saparam ( Fr. Gnanapragasam)
9:30 AM – Rosary and Procession ( Carying Mother Mary statue on the Saparam)
10:15 AM – Installation and blessing of the Mother Mary statue in the church ( Fr. Gnanapragasam)
10:30 AM – Blessing of the Oil ( Fr. Arul Yagappan)
11:00 AM – Holy Mass(Novena Prayer and Blessing of the sick) –
Celberated by Fr. Gnanapragasam, Fr. Arul Yappan, Fr. Pius Wakesa
12 Noon – Lunch

Please signup here.

https://www.signupgenius.com/go/10c084aada929a75-ourlady