தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

இயேசுவின் திருவுடல், திரு இரத்தப் பெருவிழா

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. அருள் யாகப்பன் அடிகள்.

பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி

வாசகங்களைப் படிக்க இங்குப் பதிவு செய்யவும்.

https://www.signupgenius.com/go/5080545abae2fa46-rtptca

அனைவரும் வருக. நன்றி, வணக்கம்!!