தமிழில் திருப்பலி

தமிழில் திருப்பலி

ஏப்ரல் 16, 2023 பாஸ்கா காலம் ஆண்டின் இரண்டாம் ஞாயிறு .

திருப்பலி நிறைவேற்றுபவர் : அருள்திரு. ஞானப் பிரகாசம் அடிகள்
பிற்பகல் 5 மணிக்கு தமிழில் செப மாலை
பிற்பகல் 5:30 மணிக்கு தமிழில் திருப்பலி
அனைவரும் வருக. நன்றி , வணக்கம்!!