தமிழ் திருப்பலி, கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டம்

தமிழ் திருப்பலி, கிறிஸ்து பிறப்பு கொண்டாட்டம்

நண்பர்களே,

Dec 22,2019  ஞாயிறுக்  கிழமை பிற்பகல் 3:00 மணிக்கு திருப்பலி.அதைத் தொடர்ந்து, சிற்றுண்டி, கலை  நிகழ்ச்சிக்கள் , இரவு உணவுடன் நிறைவு. அனைவரும் வருக. கிறிஸ்து பிறப்பின் மகிழ்ச்சியை எங்களுடன் பகிர்க.

Friends ,

We will be having Tamil mass on Dec 22, 2019 followed by snacks, cultural activities. We will be ending with Dinner. Please come and share your Christmas joy with us.